Med kraft att förändra

Med kraft att förändra

Hur vill vi ha det? En reflektion kring vårt levnadssätt, konsumtionsamhället och förhållningssätt till naturen.

Kollektionen fick pris i Naturskyddsföreningens naturfototävling 2009 utifrån ett filosofiskt anslag.