Jag vill inte veta, jag vill tro

Jag vill inte veta, jag vill tro

Denna utställning är ett resultat av bilder skapade mellan 2004 och 2006. Bilderna är baserade på naturmotiv där färg, form, teknik samt symbolik kombineras och formar en fiktiv natur där inte vetenskap, utan tro, står i centrum.